Phòng Chăm sóc khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

Phone number: 024 6294 8282

Email: info.mipuco@gmail.com

yahoo: myYahoo

skype: mySkype

viber: myViber

Phòng Kỹ thuật

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật

Phone number: 0919 23 28 26

Email: info.mipuco@gmail.com

yahoo: myYahoo2

skype: mySkype2

Zalo: 0919 23 28 26

Feedback
Security code