Technology

How to maintain air dryer?

How to maintain air dryer?

Bảo dưỡng máy sấy khí như thế nào? Kiểm tra xe ống thoát khí, thoát nước hình chữ U có thoát khí nén và nước cứng bình thường không. Hãy dọn dẹp một tháng hơn một lần ống thoát hình chữ U. Kiểm tra xem có bộ phận nối ống nào bị rò rỉ không. Hãy duy trì cách ổn định nhiệt độ bên trong ( dưới 38oC) và nhiệt độ cửa vào khí nén ( dưới 38oC). Đồng thời phải dọn dẹp theo chu kì để bụi, tạp chất không phủ lên tụ điện của bộ làm mát sau và máy sấy khí ( cách khoảng 1-2 tuần)
Process of technical safety audition of pressure

Process of technical safety audition of pressure

The process of technical safety inspection on average is subject to the pressure of QA: 09 - 2014 / BLDTBXH
Supply Hanshin NXL-3000 oil compressor

Supply Hanshin NXL-3000 oil compressor

Minh Phu Machinery and Technical Services Co., Ltd specializes in providing repair and maintenance services and parts: Oil, Separator, Oil Filter, Air Filter ... for Hanshin compressors.

Installation and Piping of GRH3 air compressor

Installation and Piping of GRH3 air compressor
New Hiscrew Oil Next-Hiatchi air compressor

New Hiscrew Oil Next-Hiatchi air compressor

Hitachi compressor oil is produced by Hitachi - one of the Japanese industrial machine brand. Hitachi is a specialized compressor oil for Hitachi air compressor.

Kobelco air compressor maintenance

Friday - 21/12/2018 03:42
bao duong may nen khi kobelco


Minh Phu Machine and Technical Services Co., Ltd specializes in providing consulting, repair and maintenance services of Kobelco Japanese air compressors.Moreover, Minh Phu also provides Kobelco  parts such as:  compressor oil, oil separator, oil filter, air filter, bearings, solenoid ... Please contact us 0919232826 for any question of Kolbelvo parts and profecional sevices.

Below are some photos of Kobelco air compressor maintenance and repair.

 
kiem tra dau nen may nen khi truc vit kobelco
 
bao duong may nen khi kobelco sg370a
 
dau nen may nen khi kobelco
 
sua chua may nen khi kobelco sg720a 37
 
sua chua may nen khi kobelco sg370a 5
 
thay tach dau may nen khi kobelco sg370a
 
thay loc gio may nen khi kobelco sg720a 5
 
thay loc gio may nen khi kobelco
 
bao duong may nen khi kobelco sg720a 37
 
thay dau may nen khi kobelco
 
bao duong may nen khi kobelco
 
thay bi dau nen may nen khi kobelco
 

Related artiles : Kobelco air compressor parts, Cataloge of Kobelco air compressor, failure of Kobelco screw air compressor of Handsome series.

Minh Phu provides maintenance and repair services for air compressors, in addition Minh Phu also provides spare parts for air compressors with high quality at reasonable prices. For further information, please contact (+84)919 23 28 26. Sincerely thank you for your interest and your trust of our service. Kobelco air compressor.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article