Technology

How to maintain air dryer?

How to maintain air dryer?

Bảo dưỡng máy sấy khí như thế nào? Kiểm tra xe ống thoát khí, thoát nước hình chữ U có thoát khí nén và nước cứng bình thường không. Hãy dọn dẹp một tháng hơn một lần ống thoát hình chữ U. Kiểm tra xem có bộ phận nối ống nào bị rò rỉ không. Hãy duy trì cách ổn định nhiệt độ bên trong ( dưới 38oC) và nhiệt độ cửa vào khí nén ( dưới 38oC). Đồng thời phải dọn dẹp theo chu kì để bụi, tạp chất không phủ lên tụ điện của bộ làm mát sau và máy sấy khí ( cách khoảng 1-2 tuần)

Initial Operation & Routine Operation of GRH3 air compressor

Initial Operation & Routine Operation of GRH3 air compressor

Guidelines for inspection of Handsome II

Inspection intervals and inspection items depend on the installation site as well as operating conditions. The table below provides the rough guidlines. Sound operation is expected if the guidelines are followed.
 Schedule Operation  of GRH3  air compressor

 Schedule Operation of GRH3 air compressor

 Schedule Operation of GRH3 air compressor
Working safely with compressed air  tank

Working safely with compressed air tank

Safely using of compressed air tank is a very important issue, compressed air tank before being used must be tested by KTAT, registered for use following regulations. Users must hand over the managing responsibility the compressed air tank to the equipment manager in writing. Operating of thetanks is only given to people from 18 years old or older, who are physically fit and well-trained. They must be assigned by the employer in writing.

Swan air compressor

Thursday - 20/12/2018 03:29
 
 
may nen khi swan tcs 75cs

Air compressor CS series 
Horsepower  : 15~100 HP
Pressure : 8.5~13 kg/cm²
Output air :1400~10600 l/min
 
may nen khi swan ts 37 s


Air compressor TS series 

 Horsepower : 15~50 HP
 Pressure  : 8.5~13 kg/cm²
 Output air   :1100~5900 l/min

may nen khi pistonPiston Air compressor 

Horsepower : 1~20 HP
Pressure : 8 kg/cm²
Output air: 36~2000 l/min

 
may nen khi lam lanh bang nuoc

 

 Air compressor HTW series 

Horsepower : 15~50 HP
 Pressure : 12 kg/cm²
Output air : 1446~4234 l/min

may nen khi khong dau wd
 Piston WD air compressor 

Horsepower : 15~40 HP
Pressure : 7 kg/cm²
Output air: 2180~19332 l/min

 
may say khi swan sde 37a

Swan SDE air dryer 

Match with : 5~250 HP air compressor 
Pressure: 2~10 kg/cm²Others: Catalog of Swan air compressor swan TS V air compressor,

                                          

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles